[Terug naar index ]

Wat biedt de club ? Wat vraagt de club ?
   
- Een gratis abonnement op het unieke tijdschrift "Aquariumwereld" - Een nederig lidgeld van 27,00 Euro per jaar voor dit alles.
- Een eigen clubblad met directe informatie over het clubgebeuren - Een natuurminnend hart.
- Een lokaal dat de tweede en de laatste vrijdag per maand open is vanaf 19uur voor de leden - ….
- Ledenvergaderingen met film, dia, debat en voordrachten.  
- Antwoord en oplossingen bij aquarium-, terrarium- of vijverproblemen.  
- Een rijk voorziene en gespecialiseerde biblio- en videotheek.  
- Boeiende clubuitstappen naar een of ander aquaristisch gebeuren in binnen- en buitenland. Wenst U meer informatie of inlichtingen over de clubwerking, neem gerust
- Bezoeken in groepsverband aan tentoonstellingen bij andere clubs. contact op met één van de bestuursleden.
- Vermindering op buitenlandse tijdschriften.  
- Bruikleen van aquaria in noodgevallen.  
- Gratis watertesten (pH, DH,…) van Aquarium- en Vijverwater. Wenst U zich aan te sluiten bij de Moerbeekse Aquarium Vereniging,
- Eigen hersteldienst van pompen, lampenkappen,…. vul het aansluitingsformulier in en stuur het op naar de secretaris.
- Uitwisselen van planten en vissen of gezamenlijke aankoop.  
- Jaarlijks een clubfeest en/of barbecue. Storting kan gebeuren op het rekeningnummer : IBAN   BE67.4492.7696.5187
  of contante betaling aan de penningmeester in ons lokaal.
   
   
- …  
- En bovenal een vriendensfeer.